پروژه رنگهای حفاظتی

image
image

برای کمک به مشتریان ما با نگهداری از باغ های خود، ما همچنین می توانیم پیمانکاران تعمیر و نگهداری چشم انداز و باغبان را برای کمک به مراقبت از باغ به طور منظم توصیه. 

یک سیستم آبیاری مدرن زمانی را که آ یاری می کند به اوقات فراغت تبدیل می کند و اگر می خواهید آبیاری تمام باغ خود را کنترل کنید.

مشتریکمپانی آسوم
موقعیتکالیفرنیا آمریکا
سال ساخت۲۰۱۹
زیربانا۴۵۰,۰۰۰ متر مربع
ارزش۲۵۰,۰۰۰ دلار
مدیریتنیکلاس پت
خانهدرباره مامحصولاتتماس با ما