• گرید قیمت میانگین معاملات 9.262* زمان نمودار پتروشیمی
  F7000HD-Ilam 27,300 ۰۱ دی، ۱۳۹۹ ایلام
  F7000HD-Mehr 27,500 - ۰۱ دی، ۱۳۹۹ پتروشیمی مهر
  PP MR230 42,000 - ۳۰ آذر، ۱۳۹۹ پتروشیمی مارون
  ABS150 72,000 ۳۰ آذر، ۱۳۹۹ پتروشیمی تبریز
  ABS-N50-GHAED BASIR 82,500 ۳۰ آذر، ۱۳۹۹ قائد بصیر
  LLD22B02 26,300 - ۳۰ آذر، ۱۳۹۹ پتروشیمی مهاباد
  FORMOCON FM090 55,000 ۳۰ آذر، ۱۳۹۹ Formosa Plastics, Taiwan
  PET-BG781 28,500 - ۳۰ آذر، ۱۳۹۹ تندگویان
  PET-BG785 27,500 97973 ۳۰ آذر، ۱۳۹۹ تندگویان
  PET-BG821 29,500 103743 ۳۰ آذر، ۱۳۹۹ تندگویان
  PVCS65 بندر 35,300 - ۳۰ آذر، ۱۳۹۹ پتروشیمی اروند
  ZR340-NAVID 41,500 - ۳۰ آذر، ۱۳۹۹ نوید زر شیمی
  GPPS1540 31,000 - ۳۰ آذر، ۱۳۹۹ تبریز
  HIPS 7240 35,000 - ۳۰ آذر، ۱۳۹۹ تبریز
  552R maroun 43,900 - ۳۰ آذر، ۱۳۹۹ مارون
  PPZ30S M 43,900 - ۳۰ آذر، ۱۳۹۹ مارون
  LD2420H 34,300 ۳۰ آذر، ۱۳۹۹ امیرکبیر
  LDLF020 34,500 ۳۰ آذر، ۱۳۹۹ بندرامام
  LLD0209 ARAK 26,600 ۳۰ آذر، ۱۳۹۹ شازند (اراک)
  LDLF0190 34,000 - ۳۰ آذر، ۱۳۹۹ پتروشیمی آریا ساسول
  HD62N07 24,900 - ۳۰ آذر، ۱۳۹۹ پتروشیمی لرستان
  HD52518 24,600 - ۳۰ آذر، ۱۳۹۹ پتروشیمی جم
  HDHF5110 27,800 - ۳۰ آذر، ۱۳۹۹ پتروشیمی آریا ساسول
  HDEX5- MAROUN 27,100 85220 ۳۰ آذر، ۱۳۹۹ پتروشیمی مارون
  HDEX5 BAKHTAR 27,100 85220 ۳۰ آذر، ۱۳۹۹ پلیمر کرمانشاه
  HDCR P100 JAM 27,700 - ۳۰ آذر، ۱۳۹۹ جم
  HDBL3JAM 27,000 ۳۰ آذر، ۱۳۹۹ جم
  HDBL3 MAROUN 26,900 - ۳۰ آذر، ۱۳۹۹ پتروشیمی مارون
  HDBL3 BAKHTAR 27,100 - ۳۰ آذر، ۱۳۹۹ پلیمر کرمانشاه
  HDHB0035 27,100 - ۳۰ آذر، ۱۳۹۹ پتروشیمی بندرامام
  PP ZR230-NAVID 42,000 - ۲۲ آذر، ۱۳۹۹ نوید زر شیمی
  اکریلیک CM205 تایوان 70,000 ۱۶ آذر، ۱۳۹۹ کی می، تایوان chimei
  LLD0209-SHAZAND 15,000 - ۱۶ آذر، ۱۳۹۹ پتروشیمی شازند
  HDEX3 AMIR 27,000 ۱۶ آذر، ۱۳۹۹ امیرکبیر
  HDCR P100 BLACK AMIR 27,700 ۰۱ آذر، ۱۳۹۹ امیرکبیر
  HDCR P100 BLACK ARAK 13,800 ۰۱ آذر، ۱۳۹۹ اراک
  HDHI0500 25,500 83064 ۲۵ آبان، ۱۳۹۹ پتروشیمی بندرامام
  PPC30S M 41,200 - ۱۸ آبان، ۱۳۹۹ پتروشیمی مارون
  10417 56,500 ۱۰ آبان، ۱۳۹۹ تبریز
  10415 62,000 ۱۰ آبان، ۱۳۹۹ تبریز
  PPEP 548R 46,800 ۰۷ آبان، ۱۳۹۹ پلی پروپیلن جم
  1100UV 71,800 ۰۶ آبان، ۱۳۹۹ HONAM
  F200 0 ۱۱ شهریور، ۱۳۹۹ تبریز
  SE-1000Baniar 0 - ۱۱ شهریور، ۱۳۹۹ پتروشیمی بانیار
  N32 0 ۰۵ شهریور، ۱۳۹۹ توليدی پلاستيک ايسين
  PVCS65 22,500 - ۰۴ شهریور، ۱۳۹۹ غدیر
  PVCS65 22,400 - ۰۴ شهریور، ۱۳۹۹ پتروشیمی بندرامام
  E6834 22,600 - ۲۶ اسفند، ۱۳۹۸ پتروشیمی اروند
  1502 19,000 ۲۶ اسفند، ۱۳۹۸ پتروشیمی بندر امام
  S5000 12,400 ۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ جم
  N70 34,000 ۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ گلپایگان
  90913 38,000 ۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ تبریز
  POE 565 28,000 ۱۱ اسفند، ۱۳۹۸ LG
  EVA 18% 34,000 ۱۱ اسفند، ۱۳۹۸ Lotte-لوته
  پترومول 15,000 ۲۷ بهمن، ۱۳۹۸
  R40 آسیابی باطری 11,000 ۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ -
  گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
  F7000HD-Ilam پالت چوبی نقدی 1398/01/05 98,911 20 1518 ایلام
  F7000HD-Mehr پالت چوبی نقدی 1398/12/19 99,190 3520 3520 پتروشیمی مهر
  EPC40R(R40) arak پتروشیمی اراک
  R40 -M پتروشیمی مارون
  PP MR230 پالت پلاستیکی نقدی 1398/11/19 129,663 110 110 پتروشیمی مارون
  548Tjam پالت چوبی نقدی 1398/12/17 149,353 110 110 پلی پروپیلن جم
  548R jam پالت چوبی نقدی 1398/11/27 139,114 110 110 پلی پروپیلن جم
  ABS150 پالت پلاستیکی نقدی 1399/01/05 161,489 500 500 پتروشیمی تبریز
  LDEP1922 laleh پالت چوبی نقدی 1398/12/19 109,334 88 88 پتروشیمی لاله
  ABS-N50-GHAED BASIR قائد بصیر
  LLD22B02 پالت چوبی نقدی 1398/11/14 92,460 20 2016 پتروشیمی مهاباد
  POM K300 kolon korea
  FORMOCON FM090 Formosa Plastics, Taiwan
  PET-BG781 جامبوبگ سلف 1399/01/12 103,588 506 506 تندگویان
  PET-BG785 جامبوبگ سلف 1398/12/27 99,272 506 506 تندگویان
  PET-BG825 جامبوبگ سلف 1399/01/12 105,475 506 506 تندگویان
  PET-BG821 جامبوبگ سلف 1399/01/12 108,653 506 506 تندگویان
  PVC S65 Ghadir
  PVCS65 بندر پالت چوبی سلف 1399/01/10 103,386 1000 286 پتروشیمی اروند
  PVC S65 اروند پالت چوبی نقدی 1398/11/13 92,575 2024 2024 پتروشیمی اروند
  RPX-345S پالت چوبی نقدی 1399/01/05 154,739 220 220 پلی پروپیلن جم
  ZR340-NAVID جامبوبگ نقدی 1398/12/17 149,860 20 252 نوید زر شیمی
  RP340jam پالت چوبی نقدی 1398/11/19 149,860 220 220 پلی پروپیلن جم
  GPPS1540 پالت پلاستیکی نقدی 1398/11/30 122,834 25 1199 پتروشیمی تبریز
  HIPS 7240 پالت پلاستیکی سلف 1398/12/28 136,940 803 803 پتروشیمی تبریز
  440G JAM پالت چوبی نقدی 1399/01/05 146,389 220 110 پلی پروپیلن جم
  510L jam پالت چوبی نقدی 1398/01/05 128,149 360 360 پلی پروپیلن جم
  552R Navid جامبوبگ نقدی 1398/12/17 128,057 840 840 نوید زر شیمی
  552R maroun پالت پلاستیکی نقدی 1398/12/17 128,057 814 814 مارون
  552R Arak پالت چوبی سلف 1399/01/11 128,149 900 900 پتروشیمی شازند
  552R jam پالت چوبی سلف 1398/12/10 124,338 960 960 جم
  PPZ30S - AR پالت چوبی سلف 1398/11/27 124,338 20 400 پتروشیمی شازند
  Z30G maroun پالت پلاستیکی نقدی 1398/12/10 124,338 440 33 پتروشیمی مارون
  PPZ30S M پالت پلاستیکی نقدی 1399/01/11 128,057 20 836 مارون
  LD2102TX پالت چوبی نقدی 1398/11/14 96,963 20 2046 پتروشیمی لاله
  LD 2420E02 پالت چوبی نقدی 1398/11/20 97,924 720 720+720 پتروشیمی کردستان
  LD2420H جامبوبگ نقدی 1399/01/18 100,311 20 150 امیرکبیر
  LLD0209 AMIR جامبوبگ نقدی 1399/01/05 106,169 200 200 امیرکبیر
  LDLF020 پالت پلاستیکی سلف 1399/01/12 106,150 600 پتروشیمی بندرامام
  LLD0209 ARAK شازند (اراک)
  LDLF0190 پالت چوبی نقدی 1398/11/14 96,963 25 1606 پتروشیمی آریا ساسول
  LDLH 0075 پالت پلاستیکی سلف 1399/01/12 106,150 1000 1000 پتروشیمی بندرامام
  HD62N07 پالت چوبی نقدی 1398/12/19 93,974 600 1200 پتروشیمی لرستان
  HD52518 پالت پلاستیکی نقدی 1398/12/19 91,439 20 506 پتروشیمی جم
  HDHF5110 پالت چوبی نقدی 1398/12/19 99,190 20 1320 پتروشیمی آریا ساسول
  HDEX5- MAROUN پالت پلاستیکی نقدی 1398/11/14 92,060 616 616 پتروشیمی مارون
  HDEX5 BAKHTAR پلیمر کرمانشاه
  HDCR P100 JAM پالت پلاستیکی نقدی 1398/01/10 123,764 20 814 پتروشیمی جم
  HDBL3JAM پالت پلاستیکی نقدی 1398/12/19 99,938 20 242 جم
  HDBL3 MAROUN پالت پلاستیکی نقدی 1398/11/14 96,185 2310 2310 پتروشیمی مارون
  HDBL3 BAKHTAR پالت چوبی نقدی 1398/11/14 89,877 1008 2016 پلیمر کرمانشاه
  HDHB0035 پالت پلاستیکی سلف 1399/01/05 99,938 20 1000 پتروشیمی بندرامام
  PPEP440L-JAM پالت چوبی نقدی 1398/11/27 136,053 110 110 پتروشیمی جم
  RG1102XK جامبوبگ نقدی 1398/12/17 128,057 145 145 پتروشیمی رجال
  RG1102XL جامبوبگ نقدی 1398/12/17 128,057 145 145 پتروشیمی رجال
  C30G پالت پلاستیکی نقدی 1398/12/10 124,338 110 110 پتروشیمی مارون
  209 امیرکبیر
  PP ZR230-NAVID جامبوبگ نقدی 1399/01/06 146,389 399 399 نوید زر شیمی
  اکریلیک CM205 تایوان کی می، تایوان chimei
  LLD0209-SHAZAND پالت چوبی سلف 1398/12/27 105,560 1000 1000 پتروشیمی شازند
  HDEX3 AMIR کیسه نقدی 1398/12/19 108,544 230 230 امیرکبیر
  PPRG3212 جامبوبگ نقدی 1398/11/27 136,053 132 132 پتروشیمی رجال
  HDCR P100 BLACK AMIR امیرکبیر
  HDCR P100 BLACK ARAK پالت چوبی نقدی 1398/12/04 118,343 1100 اراک
  HDHI0500 پالت پلاستیکی نقدی 1398/11/14 88,043 700 700 پتروشیمی بندرامام
  PPC30S M پالت پلاستیکی نقدی 1399/01/05 128,149 20 176 پتروشیمی مارون
  PNR230C پالت چوبی نقدی 1398/11/27 136,053 100 100 پتروشیمی پلی نار
  235F6 پالت پلاستیکی نقدی 1398/12/19 108,095 20 110 پتروشیمی جم
  LDEP1922 ariasassol آریا ساسول
  10417 پتروشیمی تبریز
  10415 تبریز
  ZH500M
  PPEP 548R پالت چوبی نقدی 1398/12/10 141,815 330 330 پلی پروپیلن جم
  PVC S70 پالت پلاستیکی سلف 1398/12/19 116,167 1701 1701 پتروشیمی بندر امام
  پلی کربنات تایوان
  1100UV HONAM
  F200 تبریز
  SE-1000Baniar جامبوبگ نقدی 1398/12/11 130,122 66 66 پتروشیمی بانیار
  N32 پالت چوبی نقدی 1398/12/25 122,834 16 112 توليدی پلاستيک ايسين
  PVCS65 جامبوبگ نقدی 1398/12/17 106,004 1300 1300 پتروشیمی غدیر
  PVCS65 پالت پلاستیکی نقدی 1398/12/17 106,004 1012 1012 پتروشیمی بندرامام
  E6834 پالت پلاستیکی سلف 1398/01/05 119,191 110 110 پتروشیمی اروند
  1502 پالت فلزی سلف 1399/01/25 158,635 1008 0 پتروشیمی بندر امام
  ZB332C جامبوبگ سلف 1399/01/06 146,389 210 210 نوید زرشیمی
  550J Jam پالت چوبی سلف 1398/01/20 128,149 600 480 پلی پروپیلن جم
  MD3840 پالت پلاستیکی نقدی 1399/01/05 103,224 20 1001 پتروشیمی تبریز
  S5000 پالت پلاستیکی نقدی 1398/12/11 99,938 110 242 شرکت پلی پروپیلن جم
  52b18 پالت چوبی نقدی 1398/12/19 91,439 552 552 پتروشیمی لرستان
  54B04 پالت چوبی نقدی 1398/12/19 91,439 20 504 پتروشیمی لرستان
  EP1X30F پالت پلاستیکی نقدی 1398/11/19 129,324 20 550 پتروشیمی مارون
  ZH515MA جامبوبگ نقدی 1398/12/17 136,296 126 126 نوید زرشیمی
  ZB548r پالت چوبی نقدی 1398/12/17 146,057 220 220 نوید زرشیمی
  EPX-3130UV پالت چوبی نقدی 1398/12/17 157,212 110 110 پلی پروپیلن جم
  C30S پالت چوبی نقدی 1398/12/21 128,057 20 600 پلی پروپیلن جم
  CR380 پالت چوبی نقدی 1398/12/10 128,645 30 30 پتروشیمی پلی نار
  1101s جامبوبگ نقدی 1398/12/17 128,057 87 145 پتروشیمی رجال
  HP565S پالت چوبی سلف 1398/12/17 130,984 3000 3000 پتروشیمی شازند
  ZH550J جامبوبگ نقدی 1398/12/17 128,057 504 504 نوید زرشیمی
  HP456J maroun پالت چوبی نقدی 1398/12/03 122,753 30 30 پتروشیمی مارون
  X30S کیسه نقدی 1398/12/03 122,753 20 20 پتروشیمی مارون
  F30G پالت پلاستیکی نقدی 1398/12/03 122,753 33 33 پتروشیمی مارون
  510L Navid جامبوبگ نقدی 1398/12/17 128,057 504 504 نوید زر شیمی
  SF060polynar پالت چوبی نقدی 1398/12/10 124,338 140 140 پتروشیمی پلی نار
  YI250polynar پالت چوبی نقدی 1398/12/03 124,338 140 80 پتروشیمی پلی نار
  PET-BG731 جامبوبگ سلف 1399/01/12 102,694 20 220 پتروشیمی تندگویان
  N70
  90913 تبریز
  7700M پالت چوبی نقدی 1398/12/19 110,613 1012 1012 پتروشیمی ایلام
  SE-2000Baniar جامبوبگ نقدی 1398/12/11 130,122 25 88 بانیار پلیمر گنبد
  R310Entekhab جامبوبگ نقدی 1398/12/11 132,281 200 200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
  F100-ENTKHB جامبوبگ نقدی 1398/12/11 132,641 25 300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
  F200Entekhab جامبوبگ نقدی 1398/11/27 125,291 50 50 پتروشیمی انتخاب
  F300Entekhab جامبوبگ نقدی 1398/12/04 128,952 200 200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
  R200 جامبوبگ نقدی 1398/12/11 132,281 200 200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
  SE100 جامبوبگ نقدی 1398/12/17 128,182 25 66 پتروشیمی تبریز
  SE50 جامبوبگ نقدی 1398/12/13 127,559 20 150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند
  POE 565 LG
  EVA 18% Lotte-لوته
  Super Bright TG641 جامبوبگ سلف 1399/01/05 105,834 506 506 پتروشیمی تندگویان
  TG641MOD جامبوبگ سلف 1399/01/05 102,158 20 506 پتروشیمی تندگویان
  TG645 جامبوبگ سلف 1398/12/13 96,603 20 506 پتروشیمی تندگویان
  MP08qom کیسه نقدی 1398/11/26 120,359 200 200 محب پلیمر قم
  PPSG1161 پالت پلاستیکی نقدی 1398/12/07 122,834 36 72 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
  PPSG1161 پالت پلاستیکی نقدی 1398/11/30 120,359 36 20 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
  GPPS1309 کیسه نسیه 1398/12/07 122,834 25 250 آرتان پترو کیهان
  GPPS1115 پالت پلاستیکی سلف 1398/11/30 120,359 20 32 پتروپاک مشرق زمین
  GPPS1460 پالت پلاستیکی نقدی 1398/12/07 120,255 209 209 پتروشیمی تبریز
  TJPS-G1551 پالت پلاستیکی نقدی 1398/11/30 120,359 20 324 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
  10733
  ABS W157 پالت پلاستیکی نقدی 1398/12/04 171,187 122 122 پتروشیمی تبریز
  6045 پالت پلاستیکی سلف 1398/12/07 136,940 20 176 پتروپاک مشرق زمین
  QOM4512 کیسه نقدی 1398/12/11 131,462 100 100 محب بسپار ایده گستر
  PBR-1220 پالت چوبی سلف 1398/12/24 159,818 288 288 شرکت پتروشیمی شازند
  PBR-1220 پالت فلزی نقدی 1398/12/13 159,818 20 240 پتروشیمی تخت جمشید
  (پودر) ZB332C جامبوبگ نقدی 1398/11/28 131,971 24 24 نوید زرشیمی
  snowa-F100
  7700M پالت چوبی نقدی 1398/12/11 110,095 1012 1012 پتروشیمی ایلام
  HP525j پالت چوبی نقدی 1398/12/10 129,829 360 360 پلی پروپیلن جم
  ABS65 پالت چوبی سلف 1399/01/02 280,000 32 32 پتروشیمی خوزستان
  W1 پالت چوبی سلف 1399/01/02 297,000 64 پتروشیمی خوزستان
  PC1012 پالت چوبی سلف 1399/01/02 295,000 16 120 پتروشیمی خوزستان
  0407UR پالت چوبی سلف 295,000 120 120 پتروشیمی خوزستان
  ZH525J جامبوبگ نقدی 1398/12/04 128,163 273 273 نوید زرشیمی
  V79S پالت پلاستیکی نقدی 1398/12/03 122,753 28 28 پتروشیمی مارون
  V30GA پالت چوبی نقدی 1398/11/19 122,753 55 586565 پتروشیمی شازند
  پترومول
  552R shazand پودر جامبوبگ نقدی 1398/11/14 106,742 100 100 پتروشیمی شازند
  HP550J-m پالت پلاستیکی نقدی 1398/11/13 110,043 20 220 پتروشیمی مارون
  SE500 جامبوبگ نقدی 1398/11/26 104,253 25 25 پتروشیمی تبریز
  SE400 جامبوبگ نقدی 1398/11/30 121,866 55 55 پتروشیمی تبریز
  3212H رجال
  SE-5000Baniar بانیار
  SE-3000Baniar جامبوبگ نقدی 1398/11/27 122,912 110 110 بانیار
  F400Entekhab توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
  F300Entekhab پتروشیمی انتخاب
  R40 آسیابی باطری -
  710 خوزستان
  ZB445L جامبوبگ نقدی 1398/11/27 143,352 63 63 نوید زرشیمی
  ZB548R پالت چوبی نقدی 1398/11/20 129,663 220 648315 نوید زرشیمی
  LLD22B03 پالت چوبی نقدی 1398/11/14 92,460 240 پتروشیمی مهاباد
  22B01KJ پالت چوبی نقدی 1398/11/14 93,032 168 168 پتروشیمی مهاباد
  LFI2125A پالت چوبی نقدی 1398/11/14 98,678 220 220 پتروشیمی آریا ساسول
  LFI2125A پالت چوبی نقدی 1398/11/14 98,678 220 220 پتروشیمی آریا ساسول
  RP240G پالت پلاستیکی نقدی 1398/11/13 126,272 20 110 پتروشیمی مارون
  RG1104KR جامبوبگ نقدی 1398/11/13 115,037 116 116 پتروشیمی رجال
  گرید نوع قرارداد قیمت پایه کمترین قیمت بیشترین قیمت عرضه (تن) تقاضا (تن) تولید کننده حجم معامله نمودار
  F7000HD-Ilam نقدی 98,911 98,911 1518 ایلام 1518
  F7000HD-Mehr نقدی 99,190 99,190 460,300 3520 - پتروشیمی مهر 3520
  EPC40R(R40) arak پتروشیمی اراک
  R40 -M پتروشیمی مارون
  PP MR230 نقدی 129,663 129,663 631,360 110 - پتروشیمی مارون 110
  548Tjam نقدی 149,353 149,353 646,220 110 - پلی پروپیلن جم 110
  548R jam نقدی 139,114 139,114 631,360 110 - پلی پروپیلن جم 110
  ABS150 نقدی 161,489 161,489 618,320 400 - پتروشیمی تبریز 500
  LDEP1922 laleh نقدی 109,334 109,334 499,360 88 - پتروشیمی لاله 88
  ABS-N50-GHAED BASIR قائد بصیر
  LLD22B02 نقدی 92,460 41 462,300 1008 - پتروشیمی مهاباد 1008
  POM K300 kolon korea
  FORMOCON FM090 Formosa Plastics, Taiwan
  PET-BG781 سلف 103,588 103,588 498,540 506 - تندگویان 506
  PET-BG785 سلف 99,272 99,272 488,595 506 - تندگویان 506
  PET-BG825 سلف 105,475 105,475 631,360 506 تندگویان
  PET-BG821 سلف 108,653 108,653 122,753 506 - تندگویان 506
  PVC S65 Ghadir
  PVCS65 بندر سلف 103,386 103,386 92,575 286 - پتروشیمی اروند 286
  PVC S65 اروند نقدی 92,575 92,575 462,875 2024 - پتروشیمی اروند 2024
  RPX-345S نقدی 154,739 154,739 220 پلی پروپیلن جم 220
  ZR340-NAVID نقدی 149,860 149,860 648,505 252 - نوید زر شیمی 252
  RP340jam نقدی 149,860 149,860 648,505 220 - پلی پروپیلن جم 220
  GPPS1540 نقدی 122,834 122,834 575,215 1199 پتروشیمی تبریز 1001
  HIPS 7240 سلف 136,940 136,940 618,005 803 803 پتروشیمی تبریز 803
  440G JAM نقدی 146,389 146,389 631,360 220 - پلی پروپیلن جم 220
  510L jam نقدی 128,149 1 550,215 360 - پلی پروپیلن جم 360
  552R Navid نقدی 128,057 128,057 566,365 840 نوید زر شیمی 840
  552R maroun نقدی 128,057 128,057 550,215 814 - مارون 814
  552R Arak سلف 128,149 128,149 484,815 900 پتروشیمی شازند 900
  552R jam سلف 124,338 124,338 960 جم 960
  PPZ30S - AR سلف 124,338 124,338 484,815 400 - پتروشیمی شازند 400
  Z30G maroun نقدی 124,338 124,338 440 پتروشیمی مارون 440
  PPZ30S M نقدی 128,057 128,057 128,057 836 - مارون 836
  LD2102TX نقدی 96,963 96,963 484,815 110 - پتروشیمی لاله 110
  LD 2420E02 نقدی 97,924 97,924 484,815 720 - پتروشیمی کردستان 720
  LD2420H نقدی 100,311 100,311 631,360 150 امیرکبیر 150
  LLD0209 AMIR نقدی 106,169 106,169 484,815 200 امیرکبیر 200
  LDLF020 سلف 106,150 106,150 600 پتروشیمی بندرامام 600
  LLD0209 ARAK شازند (اراک)
  LDLF0190 نقدی 96,963 96,963 484,815 1606 - پتروشیمی آریا ساسول 1606
  LDLH 0075 سلف 106,150 106,150 484,815 1000 - پتروشیمی بندرامام 1000
  HD62N07 نقدی 93,974 93,974 451,645 600 - پتروشیمی لرستان 600
  HD52518 نقدی 91,439 91,439 440,215 506 - پتروشیمی جم 506
  HDHF5110 نقدی 99,190 99,190 460,300 1320 1320 پتروشیمی آریا ساسول 1320
  HDEX5- MAROUN نقدی 92,060 92,060 460,300 616 - پتروشیمی مارون 616
  HDEX5 BAKHTAR پلیمر کرمانشاه
  HDCR P100 JAM نقدی 123,764 123,764 527,080 814 - پتروشیمی جم 814
  HDBL3JAM نقدی 99,938 99,938 449,385 242 جم 242
  HDBL3 MAROUN نقدی 96,185 96,185 449,385 2310 - پتروشیمی مارون 2310
  HDBL3 BAKHTAR نقدی 89,877 89,877 449,385 1008 - پلیمر کرمانشاه 1008
  HDHB0035 سلف 99,938 99,938 449,385 1000 - پتروشیمی بندرامام 1000
  PPEP440L-JAM نقدی 136,053 136,053 631,360 110 - پتروشیمی جم 110
  RG1102XK نقدی 128,057 128,057 550,215 145 - پتروشیمی رجال 145
  RG1102XL نقدی 128,057 128,057 550,215 145 145 پتروشیمی رجال 145
  C30G نقدی 124,338 124,338 122,753 110 پتروشیمی مارون 110
  209 امیرکبیر
  PP ZR230-NAVID نقدی 146,389 146,389 631,360 399 - نوید زر شیمی 399
  اکریلیک CM205 تایوان کی می، تایوان chimei
  LLD0209-SHAZAND سلف 105,560 105,560 462,300 1000 - پتروشیمی شازند 1000
  HDEX3 AMIR نقدی 108,544 108,544 230 امیرکبیر 230
  PPRG3212 نقدی 136,053 136,053 631,360 132 - پتروشیمی رجال 132
  HDCR P100 BLACK AMIR امیرکبیر
  HDCR P100 BLACK ARAK نقدی 118,343 118,343 631,360 1100 اراک 1100
  HDHI0500 نقدی 88,043 88,043 440,215 700 - پتروشیمی بندرامام 700
  PPC30S M نقدی 128,149 128,057 550,215 176 - پتروشیمی مارون 176
  PNR230C نقدی 136,053 136,053 129,663 100 - پتروشیمی پلی نار 100
  235F6 نقدی 108,095 108,095 484,815 220 - پتروشیمی جم 220
  LDEP1922 ariasassol آریا ساسول
  10417 پتروشیمی تبریز
  10415 تبریز
  ZH500M
  PPEP 548R نقدی 141,815 141,815 110 پلی پروپیلن جم 110
  PVC S70 سلف 116,167 116,167 509,160 1701 - پتروشیمی بندر امام 1701
  پلی کربنات تایوان
  1100UV HONAM
  F200 تبریز
  SE-1000Baniar نقدی 130,122 1 608,530 66 - پتروشیمی بانیار 44
  N32 نقدی 122,834 122,834 569,465 112 توليدی پلاستيک ايسين 112
  PVCS65 نقدی 106,004 106,004 477,560 1300 پتروشیمی غدیر 1300
  PVCS65 نقدی 106,004 106,004 1012 - پتروشیمی بندرامام 1012
  E6834 سلف 119,191 165,759 509,160 110 - پتروشیمی اروند 110
  1502 سلف 158,635 158,635 631,360 1008 - پتروشیمی بندر امام 1302
  ZB332C سلف 146,389 146,389 631,360 210 - نوید زرشیمی 210
  550J Jam سلف 128,149 128,057 566,365 600 - پلی پروپیلن جم 600
  MD3840 نقدی 103,224 99,066 489,485 1001 - پتروشیمی تبریز 1001
  S5000 نقدی 99,938 99,938 618,320 110 - شرکت پلی پروپیلن جم 110
  52b18 نقدی 91,439 91,439 440,215 552 - پتروشیمی لرستان 552
  54B04 نقدی 91,439 91,439 631,360 504 پتروشیمی لرستان 504
  EP1X30F نقدی 129,324 129,324 555,930 550 - پتروشیمی مارون 550
  ZH515MA نقدی 136,296 136,296 603,880 126 - نوید زرشیمی 126
  ZB548r نقدی 146,057 146,057 484,815 220 نوید زرشیمی 220
  EPX-3130UV نقدی 157,212 157,212 681,650 110 - پلی پروپیلن جم 110
  C30S نقدی 128,057 128,057 600 - پلی پروپیلن جم 600
  CR380 نقدی 128,645 128,645 484,815 30 - پتروشیمی پلی نار 30
  1101s نقدی 128,057 128,057 460,300 145 - پتروشیمی رجال 145
  HP565S سلف 130,984 130,984 631,360 3000 پتروشیمی شازند 3000
  ZH550J نقدی 128,057 128,057 504 نوید زرشیمی 504
  HP456J maroun نقدی 122,753 122,753 30 پتروشیمی مارون
  X30S نقدی 122,753 122,753 20 پتروشیمی مارون 20
  F30G نقدی 122,753 122,753 33 پتروشیمی مارون 33
  510L Navid نقدی 128,057 128,057 504 - نوید زر شیمی 504
  SF060polynar نقدی 124,338 124,338 550,215 140 - پتروشیمی پلی نار 140
  YI250polynar نقدی 124,338 124,338 550,215 140 - پتروشیمی پلی نار 140
  PET-BG731 سلف 102,694 102,694 484,815 220 پتروشیمی تندگویان
  N70
  90913 تبریز
  7700M نقدی 110,613 110,613 631,360 1012 پتروشیمی ایلام 1012
  SE-2000Baniar نقدی 130,122 1 608,530 88 - بانیار پلیمر گنبد 88
  R310Entekhab نقدی 132,281 132,281 618,320 200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200
  F100-ENTKHB نقدی 132,641 132,641 614,345 300 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 300
  F200Entekhab نقدی 125,291 125,291 566,365 50 - پتروشیمی انتخاب 50
  F300Entekhab نقدی 128,952 128,952 620,310 200 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200
  R200 نقدی 132,281 132,281 609,610 200 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200
  SE100 نقدی 128,182 128,182 618,320 66 پتروشیمی تبریز 66
  SE50 نقدی 127,559 127,559 130,122 150 - شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100
  POE 565 LG
  EVA 18% Lotte-لوته
  Super Bright TG641 سلف 105,834 105,834 491,015 506 - پتروشیمی تندگویان 506
  TG641MOD سلف 102,158 102,158 484,815 506 - پتروشیمی تندگویان 506
  TG645 سلف 96,603 96,603 481,225 506 - پتروشیمی تندگویان 506
  MP08qom نقدی 120,359 1 569,465 200 - محب پلیمر قم 200
  PPSG1161 نقدی 122,834 122,834 484,815 72 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 72
  PPSG1161 نقدی 120,359 120,359 484,815 36 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 36
  GPPS1309 نسیه 122,834 122,834 579,475 250 250 آرتان پترو کیهان 250
  GPPS1115 سلف 120,359 120,359 579,475 32 - پتروپاک مشرق زمین 32
  GPPS1460 نقدی 120,255 120,255 209 - پتروشیمی تبریز 209
  TJPS-G1551 نقدی 120,359 120,359 590,880 324 - پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 324
  10733
  ABS W157 نقدی 171,187 171,187 829,800 122 - پتروشیمی تبریز 122
  6045 سلف 136,940 136,940 618,005 110 44 پتروپاک مشرق زمین 176
  QOM4512 نقدی 131,462 131,462 624,020 100 - محب بسپار ایده گستر 100
  PBR-1220 سلف 159,818 159,818 631,360 288 - شرکت پتروشیمی شازند 288
  PBR-1220 نقدی 159,818 159,818 631,360 1008 - پتروشیمی تخت جمشید 1008
  (پودر) ZB332C نقدی 131,971 131,971 631,360 24 - نوید زرشیمی 24
  snowa-F100
  7700M نقدی 110,095 110,095 631,360 1012 پتروشیمی ایلام 1012
  HP525j نقدی 129,829 129,829 618,320 360 پلی پروپیلن جم 360
  ABS65 سلف 280,000 280,000 32 پتروشیمی خوزستان 32
  W1 سلف 297,000 297,000 64 پتروشیمی خوزستان 64
  PC1012 سلف 295,000 1 295,000 120 - پتروشیمی خوزستان 120
  0407UR سلف 295,000 295,000 120 پتروشیمی خوزستان 120
  ZH525J نقدی 128,163 128,163 575,185 273 - نوید زرشیمی 273
  V79S نقدی 122,753 122,753 28 پتروشیمی مارون 28
  V30GA نقدی 122,753 122,753 55 پتروشیمی شازند 55
  پترومول
  552R shazand پودر نقدی 106,742 106,742 533,710 100 - پتروشیمی شازند 100
  HP550J-m نقدی 110,043 110,043 550,215 220 - پتروشیمی مارون 220
  SE500 نقدی 104,253 104,253 484,815 25 پتروشیمی تبریز 25
  SE400 نقدی 121,866 121,866 121,866 55 پتروشیمی تبریز 55
  3212H رجال
  SE-5000Baniar بانیار
  SE-3000Baniar نقدی 122,912 122,912 110 بانیار
  F400Entekhab توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
  F300Entekhab پتروشیمی انتخاب
  R40 آسیابی باطری -
  710 خوزستان
  ZB445L نقدی 143,352 143,352 666,790 63 - نوید زرشیمی 63
  ZB548R نقدی 129,663 129,663 220 نوید زرشیمی 220
  LLD22B03 نقدی 92,460 92,460 240 - پتروشیمی مهاباد MAPE-LLD22B03WP-00
  22B01KJ نقدی 93,032 93,032 465,160 168 - پتروشیمی مهاباد 168
  LFI2125A نقدی 98,678 98,678 493,390 220 - پتروشیمی آریا ساسول 220
  LFI2125A نقدی 98,678 98,678 493,390 220 - پتروشیمی آریا ساسول 220
  RP240G نقدی 126,272 126,272 631,360 110 - پتروشیمی مارون 110