توضیحات

نام گرید SE-۴۰۰۰
تولیدکننده بانیار پلیمر
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی استایرن، پلی استایرن انبساطی
کاربردها صفحه های عایق، بسته بندی قطعات کوچک
افزوده شده با تأخیر دهنده شعله
ویژگی ها خود خاموش شونده
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Bead Size ۰.۵ – ۰.۸ mm    
Blowing Agent ۴ – ۷ %    
Density ۰.۰۱۴ g/cm³ First Expansion  
Density ۰.۰۱ g/cm³ Second Expansion  
K-Value ۵۲ – ۵۷      
Pentane Content ۵.۲ % ≥ ۵.۲  
Specific Gravity ۱.۰۳      
Styrene Residual Monomer ۲۰۰۰ ppm ≤ ۲۰۰۰  
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Limiting Oxygen Index (LOI) ۲۸ – ۳۰ %    
Melting Point ۱۶۵ – ۱۷۵    
Oven Aging ۴ – ۶
خانهدرباره مامحصولاتتماس با ما