توضیحات

نام گرید PARS PET-BG۸۲۵
تولیدکننده پتروشیمی شهید تندگویان
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن ترفتالات
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Acetaldehyde (ppm) ۱ ppm Max ۱.۰ ASTM F۲۰۱۳
Carboxyl End Group ۳۲ meq/kg Max ۳۲ ASTM D۷۴۰۹
Color (CIE Lab) ۹۰   ≥۹۰ , *L ASTM D۶۲۹۰
Color (CIE Lab) ۲   ≤۲.۰, *b ASTM D۶۲۹۰
DEG content ۲ % Max ۲.۰ ASTM E۲۴۰۹
Intrinsic Viscosity ۸۰ – ۸۴ cm³/g   ISO ۱۶۲۸
Water content ۰.۳ WT.% Max ۰.۳ ASTM D۶۸۶۹
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Melting Point ۲۴۶ – ۲۵۲   ASTM D۳۴۱۸
خانهدرباره مامحصولاتتماس با ما