توضیحات

نام گرید PARS PET-BG۷۸۱
تولیدکننده پتروشیمی شهید تندگویان
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن ترفتالات
فرآیندها قالب گیری بادی
کاربردها بطری
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Acetaldehyde (ppm) ۱ ppm ≤ ۱.۰ ASTM F۲۰۱۳
Carboxyl End Group ۳۲ meq/kg ≤ ۳۲ ASTM D۷۴۰۹
Color (CIE Lab) ۹۰   ≥۹۰, *L ASTM D۶۲۹۰
Color (CIE Lab) ۲   ≤۲.۰, *b ASTM D۶۲۹۰
DEG content ۱.۵ % ≤ ۱.۵ ASTM E۲۴۰۹
Intrinsic Viscosity ۷۶ – ۸۰ cm³/g   ISO ۱۶۲۸
Water content ۰.۳ WT.% ≤ ۰.۳ ASTM D۶۸۶۹
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Melting Point ۲۴۶ – ۲۵۲   ASTM D۳۴۱۸
خانهدرباره مامحصولاتتماس با ما