پی وی سی – ( PVC) PVCS۶۵ بندر

توضیحات

نام گرید S-۶۵۳۲
تولیدکننده پتروشیمی اروند
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی وینیل کلراید، پلی وینیل کلراید هموپلیمر
فرآیندها اکستروژن
کاربردها فیلم، لوله، ورق، پروفیل، شیلنگ
ویژگی ها پی وی سی سوسپانسیونی
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Ash Content ۰.۱ WT.% Sulfate ash, < ۰.۱ ISO ۳۴۵۱-۱
Dark Resin Particles ۲۰ Count ≤ ۲۰  
Density ۰.۵۵ – ۰.۶۱ g/cm³ Bulk Density ISO ۶۰
Fish Eye ۲۰ Count ≤ ۲۰  
Flowability ۲۵ S/۱۵۰g ۱۰mm nozzle, ≤ ۲۵ ISO ۶۱۸۶
K-Value ۶۴ – ۶۶     ISO ۱۶۲۸
Particle size distribution ۹۵ – ۱۰۰ % ۶۳μm< ISO ۴۶۱۰
Particle size distribution ۰ – ۱ % ۲۵۰μm< ISO ۴۶۱۰
Particle size distribution ۱ % Retained on ۰.۴ mm sieve, < ۱ ISO ۴۶۱۰
Porosity ۱۹ – ۲۵ % plasticiser absorption ISO ۴۶۰۸
VCM Residual Monomer ۱ ppm ≤ ۱ ISO ۶۴۰۱
Viscosity Number ۱۰۱ – ۱۰۹ cm³/g   ISO ۱۶۲۸
Volatiles ۰.۳ % < ۰.۳ ISO ۱۲۶۹
خانهدرباره مامحصولاتتماس با ما