پی وی سی – ( PVC) PVC S۷۰۴۲

توضیحات

نام گرید S۷۰۴۲
تولیدکننده پتروشیمی اروند
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی وینیل کلراید، پلی وینیل کلراید هموپلیمر
فرآیندها اکستروژن، قالب گیری تزریقی، لایه نشانی غوطه وری
کاربردها پروفیل، فیلم، کفش، روکش سیم و کابل، دستکش پزشکی، لوله سرم
ویژگی ها پی وی سی سوسپانسیونی
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Ash Content ۰.۱ WT.% Sulfate ash, < ۰.۱ ISO ۳۴۵۱-۱
Dark Resin Particles ۲۰ Count ≤ ۲۰  
Density ۰.۴۵ – ۰.۵۱ g/cm³ Bulk density ISO ۶۰
Fish Eye ۲ Count ≤ ۲  
Flowability ۳۵ S/۱۵۰g ۱۰mm nozzle, ≤ ۳۵ ISO ۶۱۸۶
K-Value ۶۹ – ۷۱     ISO ۱۶۲۸
Particle size distribution ۹۵ – ۱۰۰ % ۶۳μm< ISO ۴۶۱۰
Particle size distribution ۰ – ۱ % ۲۵۰μm< ISO ۴۶۱۰
Particle size distribution ۱ % Retained on ۰.۴ mm sieve, < ۱ ISO ۴۶۱۰
Porosity ۲۹ – ۳۵ % plasticiser absorption ISO ۴۶۰۸
VCM Residual Monomer ۱ ppm ≤ ۱ ISO ۶۴۰۱
Viscosity Number ۱۲۰ – ۱۲۹ cm³/g   ISO ۱۶۲۸
Volatiles ۰.۳ % < ۰.۳ ISO ۱۲۶۹
خانهدرباره مامحصولاتتماس با ما