پلی پروپیلن کوپلیمر EP۳۳۲L(EPC۴۰R)

پلی پروپیلن EP۳۳۲L(EPC۴۰R) (شیمیایی) یا مواد EPC۴۰R یک پلی پروپیلن کوپلیمر حاوی عوامل هسته‌زاست که جهت تزریق قطعات شفاف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در پلی‌پروپیلن رندوم کوپلیمر مونومرهای اتیلن به صورت نامنظم و جدا از هم در طول زنجیره پلیمر قرار دارند. این ویژگی باعث می‌شود که اندازه ذرات اتیلن در ساختار پلیمر بسیار کوچک شده و باعث پراش نور نمی‌شود، به همین جهت این نوع کوپلیمر شفاف است. برای افزایش شفافیت در پلی‌پروپیلن رندوم کوپلیمر از عوامل هسته‌زا نیز استفاده می‌شود.

خانهدرباره مامحصولاتتماس با ما