توضیحات

نام گرید PARS PET-BG۸۲۱
تولیدکننده پتروشیمی شهید تندگویان
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن ترفتالات
فرآیندها قالب گیری بادی
کاربردها بطری، ظرف نگهدارنده یا مخزن
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Acetaldehyde (ppm) ۱ ppm ≤ ۱.۰ ASTM F۲۰۱۳
Carboxyl End Group ۳۲ meq/kg ≤ ۳۲ ASTM D۷۴۰۹
Color (CIE Lab) ۹۰   ≥۹۰, *L ASTM D۶۲۹۰
Color (CIE Lab) ۲   b* ,<۲.۰ ASTM D۶۲۹۰
DEG content ۱.۵ % ≤ ۱.۵ ASTM E۲۴۰۹
Intrinsic Viscosity ۸۰ – ۸۴ cm³/g   ISO ۱۶۲۸
Water content ۰.۳ WT.% ≤ ۰.۳ ASTM D۶۸۶۹
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Melting Point ۲۴۶ – ۲۵۲   ASTM D۳۴۱۸
خانهدرباره مامحصولاتتماس با ما