تغییرات قیمت
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ 0 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 15,100 تومان
۲۰ آذر، ۱۳۹۸ 15,000 تومان
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ 15,000 تومان
۲۲ دی، ۱۳۹۸ 16,000 تومان
۲۳ دی، ۱۳۹۸ 16,100 تومان
۲۳ دی، ۱۳۹۸ 16,100 تومان
۲۴ دی، ۱۳۹۸ 16,000 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 16,000 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 16,000 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 16,000 تومان
۲۶ دی، ۱۳۹۸ 16,000 تومان
۲۸ دی، ۱۳۹۸ 16,050 تومان
۲۹ دی، ۱۳۹۸ 16,000 تومان
۳۰ دی، ۱۳۹۸ 15,900 تومان
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ 16,000 تومان
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ 16,100 تومان
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ 16,100 تومان
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ 16,100 تومان
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ 16,100 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 16,400 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 16,400 تومان
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ 16,400 تومان
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ 16,700 تومان
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ 16,950 تومان
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ 16,950 تومان
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ 17,900 تومان
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ 17,800 تومان
۲۸ بهمن، ۱۳۹۸ 17,800 تومان
۰۹ اسفند، ۱۳۹۸ 17,900 تومان
۱۲ اسفند، ۱۳۹۸ 17,900 تومان
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ 17,500 تومان
۰۷ آبان، ۱۳۹۹ 43,500 تومان
۱۲ آبان، ۱۳۹۹ 44,000 تومان
۱۰ آذر، ۱۳۹۹ 39,000 تومان
۱۶ آذر، ۱۳۹۹ 41,000 تومان
۰۱ دی، ۱۳۹۹ 41,500 تومان
۰۱ دی، ۱۳۹۹ 41,500 تومان
ZR340-NAVID

نام گرید Parslen ZR340R
تولیدکننده نوید زر شیمی
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن کوپلیمر
فرآیندها قالب گیری تزریقی، قالب گیری بادی
کاربردها لوازم منزل، بطری، بطری-دارو، ظروف غذا، ظرف نگهدارنده یا مخزن، درپوش، ظروف محصولات لبنی، بسته بندی محصولات دارویی، پزشکی و بهداشتی، سرنگ، بسته بندی لوازم آرایشی و بهداشتی
ویژگی ها جریان پذیری خوب، خواص سد کنندگی خوب، شفافیت خوب، براقیت بالا، عبور ناپذیری خوب در برابر رطوبت، گرید در تماس با غذا
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
MFI 22 - 28 g/10min At 2.16Kg Load, 230°C ASTM D1238
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Flexural Modulus 950 - 1150 MPa ASTM D790
Izod Impact, Notched 4.5 - 5.5 kJ/m² At +23°C ASTM D256
Tensile Elongation at Yield 11 - 14 % ASTM D638
Tensile Strength at Yield 24 - 32 MPa ASTM D638
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Heat Deflection Temperature 86 - 102 At 0.46 MPa ASTM D648
Oven Aging 360 - 375 h At 150°C, Forced Circulation ASTM D3012
Vicat Softening Point 132 - 142 At 9.8N ASTM D1525
خواص نوری
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Gloss 73 45° ASTM D2457
Haze 22 % ASTM D1003