تغییرات قیمت
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ 0 تومان
ZH515MA

نام گرید Parslen ZH515MA
تولیدکننده نوید زر شیمی
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن هموپلیمر
فرآیندها فیلم دمشی، فیلم کست
کاربردها فیلم، فیلم با کاربری عمومی، پوشه پلاستیکی
ویژگی ها خواص نوری خوب، تمایل کم لایه های فیلم به چسبیدن به یکدیگر، براقیت بالا، گرید در تماس با غذا، فرآیند پذیری خوب، شفافیت خوب
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
MFI 7 - 11 g/10min At 2.16Kg Load , 230°C ASTM D1238
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Flexural Modulus 1080 - 1320 MPa ASTM D790
Hardness, Rockwell R 100 - 120 ASTM D785
Izod Impact Strength, Notched 36.96 - 37.04 J/m at +23°C ASTM D256
Tensile Elongation at Yield 10 - 12 % ASTM D638
Tensile Strength at Yield 27 - 37 MPa ASTM D638
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Heat Deflection Temperature 87 - 103 At 0.46 MPa ASTM D648
Vicat Softening Point 146 - 156 9.8N ASTM D1525
خواص نوری
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Gloss 75 - 85
Haze 1.5 - 2.5 %