تغییرات قیمت
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ 0 تومان
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ 14,600 تومان
SE-3000Baniar

نام گرید SE-3000
تولیدکننده بانیار پلیمر
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی استایرن، پلی استایرن انبساطی
کاربردها بسته بندی قطعات کوچک، صفحه های عایق
افزوده شده با تأخیر دهنده شعله
ویژگی ها خود خاموش شونده
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Bead Size 0.8 - 1 mm
Blowing Agent 4 - 7 %
Density 0.013 g/cm³ First Expansion
Density 0.009 g/cm³ Second Expansion
K-Value 52 - 57
Pentane Content 5.2 % ≥ 5.2
Specific Gravity 1.03
Styrene Residual Monomer 2000 ppm ≤ 2000
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Limiting Oxygen Index (LOI) 28 - 30 %
Melting Point 165 - 175
Oven Aging 4 - 6 h