تغییرات قیمت
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ 0 تومان
۰۹ دی، ۱۳۹۸ 13,750 تومان
۱۱ دی، ۱۳۹۸ 13,700 تومان
۲۲ دی، ۱۳۹۸ 14,100 تومان
۲۳ دی، ۱۳۹۸ 14,000 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 13,900 تومان
۲۹ دی، ۱۳۹۸ 13,900 تومان
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ 14,600 تومان
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ 14,600 تومان
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ 14,750 تومان
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ 14,650 تومان
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ 14,650 تومان
۰۳ اسفند، ۱۳۹۸ 14,650 تومان
۰۳ اسفند، ۱۳۹۸ 14,650 تومان
SE-2000Baniar

نام گرید SE-2000
تولیدکننده بانیار پلیمر
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی استایرن، پلی استایرن انبساطی
کاربردها صفحه های عایق، بسته بندی قطعات متوسط
افزوده شده با تأخیر دهنده شعله
ویژگی ها خود خاموش شونده
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Bead Size 1 - 1.25 mm
Blowing Agent 4 - 7 %
Density 0.012 g/cm³ First Expansion
Density 0.009 g/cm³ Second Expansion
K-Value 52 - 57
Pentane Content 5.2 % ≥ 5.2
Specific Gravity 1.03
Styrene Residual Monomer 2000 ppm ≤ 2000
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Limiting Oxygen Index (LOI) 28 - 30 %
Melting Point 165 - 175
Oven Aging 4 - 6 h