تغییرات قیمت
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ 0 تومان
۱۲ آبان، ۱۳۹۹ 41,700 تومان
۱۲ آبان، ۱۳۹۹ 41,700 تومان
۱۰ آذر، ۱۳۹۹ 37,300 تومان
۱۶ آذر، ۱۳۹۹ 38,000 تومان
۲۳ آذر، ۱۳۹۹ 39,000 تومان
۲۳ آذر، ۱۳۹۹ 40,000 تومان
RG1102XL

نام گرید RG 1102XL
تولیدکننده پتروشیمی رجال
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن هموپلیمر
فرآیندها قالب گیری تزریقی، نساجی
کاربردها ظروف محصولات لبنی، الیاف، رافیا، الیاف تک رشته، نوار
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.91 g/cm³ ASTM D792
MFI 5.5 g/10min At 2.16Kg Load , 230°C ASTM D1238
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Charpy Impact Notched 3.5 kJ/m² at +23°C ISO 179/1eA
Charpy Impact Notched 1.5 kJ/m² at -30°C ISO 179/1eA
Hardness Ball Indentation 74 MPa ISO 2039-1
Tensile Elongation at Yield 9 % 50mm/min ASTM D638
Tensile Modulus 1500 MPa 1mm/min ASTM D638
Tensile Strength at Yield 34 MPa 50mm/min ASTM D638
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Heat Deflection Temperature 85 At 0.46 MPa ASTM D648
Melting Point 163 DSC test ASTM D3417
Vicat Softening Point 154 10N ASTM D1525