تغییرات قیمت
۰۶ آبان، ۱۳۹۹ 25,900 تومان
۱۰ آبان، ۱۳۹۹ 24,400 تومان
۱۲ آبان، ۱۳۹۹ 25,300 تومان
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ 25,500 تومان
۲۳ آذر، ۱۳۹۹ 26,000 تومان
209 امیرکبیر

برای ارسال نظر به حساب کاربری خود وارد شوید حساب کاربری