تغییرات قیمت
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ 0 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 14,500 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 14,000 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 14,000 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 14,000 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 14,000 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 14,500 تومان
۲۰ آذر، ۱۳۹۸ 14,000 تومان
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ 14,000 تومان
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ 14,050 تومان
۰۱ دی، ۱۳۹۸ 16,000 تومان
۰۸ دی، ۱۳۹۸ 16,000 تومان
۰۹ دی، ۱۳۹۸ 16,000 تومان
۰۹ دی، ۱۳۹۸ 16,000 تومان
۰۹ دی، ۱۳۹۸ 16,000 تومان
۰۹ دی، ۱۳۹۸ 16,000 تومان
۰۹ دی، ۱۳۹۸ 13,550 تومان
۱۱ دی، ۱۳۹۸ 13,450 تومان
۱۱ دی، ۱۳۹۸ 13,450 تومان
۲۱ دی، ۱۳۹۸ 14,100 تومان
۲۲ دی، ۱۳۹۸ 14,100 تومان
۲۲ دی، ۱۳۹۸ 14,100 تومان
۲۲ دی، ۱۳۹۸ 14,000 تومان
۲۳ دی، ۱۳۹۸ 13,800 تومان
۲۴ دی، ۱۳۹۸ 13,800 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 13,800 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 13,800 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 13,800 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 13,800 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 13,800 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 13,800 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 13,800 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 13,800 تومان
۲۸ دی، ۱۳۹۸ 13,750 تومان
۲۹ دی، ۱۳۹۸ 13,750 تومان
۳۰ دی، ۱۳۹۸ 13,970 تومان
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ 13,800 تومان
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ 13,900 تومان
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ 13,900 تومان
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ 13,900 تومان
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ 13,900 تومان
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ 13,900 تومان
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ 14,150 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 14,150 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 14,150 تومان
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ 14,100 تومان
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ 14,100 تومان
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ 14,350 تومان
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ 14,900 تومان
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ 15,250 تومان
۰۳ اسفند، ۱۳۹۸ 15,250 تومان
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ 16,150 تومان
۱۱ اسفند، ۱۳۹۸ 16,100 تومان
۱۱ اسفند، ۱۳۹۸ 16,000 تومان
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ 16,000 تومان
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ 16,000 تومان
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ 15,800 تومان
۰۷ آبان، ۱۳۹۹ 25,200 تومان
۱۲ آبان، ۱۳۹۹ 26,000 تومان
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ 28,300 تومان
۰۱ آذر، ۱۳۹۹ 32,200 تومان
۱۰ آذر، ۱۳۹۹ 34,500 تومان
۱۶ آذر، ۱۳۹۹ 34,200 تومان
۲۲ آذر، ۱۳۹۹ 34,400 تومان
۲۳ آذر، ۱۳۹۹ 35,200 تومان
۰۱ دی، ۱۳۹۹ 35,000 تومان
HIPS 7240

نام گرید HIPS7240
تولیدکننده پتروشیمی تبریز
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی استایرن، پلی استایرن مقاوم به ضربه
فرآیندها اکستروژن، ترمو فرمینگ
کاربردها لیوان، جعبه تخم مرغ، ورق، سینی
ویژگی ها استحکام مذاب خوب، مقاومت ضربه بالا
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
MFI 4.5 g/10min At 5Kg Load , 200°C ASTM D1238
Styrene Residual Monomer 500 ppm 500>
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Hardness, Rockwell R 65 ASTM D785
Izod Impact, Notched 11 kJ/m² ASTM D256
Tensile Elongation at Break 60 % ASTM D638
Tensile Modulus 1950 MPa ASTM D638
Tensile Strength at Break 21 MPa ASTM D638
Tensile Strength at Yield 23 MPa ASTM D638
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Vicat Softening Point 97 50°C/h , 1Kg ASTM D1525