تغییرات قیمت
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ 0 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 12,450 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 12,000 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 12,000 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 12,450 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 12,000 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 12,000 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 12,000 تومان
۲۰ آذر، ۱۳۹۸ 12,000 تومان
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ 12,000 تومان
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ 12,400 تومان
۲۵ آذر، ۱۳۹۸ 12,000 تومان
۰۹ دی، ۱۳۹۸ 12,050 تومان
۰۹ دی، ۱۳۹۸ 12,050 تومان
۱۱ دی، ۱۳۹۸ 12,100 تومان
۲۱ دی، ۱۳۹۸ 12,300 تومان
۲۱ دی، ۱۳۹۸ 12,300 تومان
۲۱ دی، ۱۳۹۸ 12,350 تومان
۲۳ دی، ۱۳۹۸ 12,250 تومان
۲۳ دی، ۱۳۹۸ 12,250 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 12,250 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 12,200 تومان
۲۹ دی، ۱۳۹۸ 12,200 تومان
۲۹ دی، ۱۳۹۸ 12,200 تومان
۳۰ دی، ۱۳۹۸ 12,480 تومان
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ 12,500 تومان
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ 12,750 تومان
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ 12,750 تومان
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ 12,950 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 13,100 تومان
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ 13,250 تومان
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ 13,300 تومان
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ 13,300 تومان
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ 13,400 تومان
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ 13,600 تومان
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ 14,150 تومان
۱۱ اسفند، ۱۳۹۸ 13,900 تومان
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ 13,700 تومان
۰۷ آبان، ۱۳۹۹ 21,150 تومان
۱۰ آبان، ۱۳۹۹ 21,400 تومان
۱۲ آبان، ۱۳۹۹ 23,300 تومان
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ 26,300 تومان
۰۱ آذر، ۱۳۹۹ 29,000 تومان
۱۰ آذر، ۱۳۹۹ 30,500 تومان
۲۲ آذر، ۱۳۹۹ 30,600 تومان
۲۳ آذر، ۱۳۹۹ 30,500 تومان
۰۱ دی، ۱۳۹۹ 31,000 تومان
GPPS1540

نام گرید GPPS1540
تولیدکننده پتروشیمی تبریز
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی استایرن، پلی استایرن با کاربرد عمومی
فرآیندها قالب گیری تزریقی، اکستروژن
کاربردها بدنه خودکار، لوازم اداری، لیوان یکبار مصرف، پتری دیش، لیوان، جعبه های شفاف برای یخچال
ویژگی ها جریان پذیری خوب
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
MFI 11 g/10min At 5Kg Load , 200°C ASTM D1238
Styrene Residual Monomer 500 ppm 500>
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Hardness, Rockwell L 70 ASTM D1525
Tensile Elongation at Break 2 % ASTM D638
Tensile Modulus 3100 MPa ASTM D638
Tensile Strength at Break 42 MPa ASTM D638
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Vicat Softening Point 91 50°C/h , 1Kg ASTM D1525