تغییرات قیمت
۲۴ دی، ۱۳۹۸ 0 تومان
۲۴ دی، ۱۳۹۸ 32,000 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 32,000 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 32,000 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 31,900 تومان
۳۰ دی، ۱۳۹۸ 32,000 تومان
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ 31,800 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 33,500 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 33,500 تومان
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ 33,900 تومان
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ 33,900 تومان
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ 35,000 تومان
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ 35,300 تومان
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ 35,300 تومان
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ 37,000 تومان
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ 38,000 تومان
۰۹ اسفند، ۱۳۹۸ 37,000 تومان
۱۰ اسفند، ۱۳۹۸ 37,000 تومان
۱۱ اسفند، ۱۳۹۸ 43,500 تومان
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ 43,000 تومان
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ 43,000 تومان
۰۷ آبان، ۱۳۹۹ 55,500 تومان
۱۰ آبان، ۱۳۹۹ 54,300 تومان
۱۲ آبان، ۱۳۹۹ 53,500 تومان
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ 52,000 تومان
۱۰ آذر، ۱۳۹۹ 50,000 تومان
۱۷ آذر، ۱۳۹۹ 52,500 تومان
۲۲ آذر، ۱۳۹۹ 56,500 تومان
۲۳ آذر، ۱۳۹۹ 53,000 تومان
۰۱ دی، ۱۳۹۹ 55,000 تومان
FORMOCON FM090

برای ارسال نظر به حساب کاربری خود وارد شوید User account