تغییرات قیمت
۲۴ دی، ۱۳۹۸ 0 تومان
۲۴ دی، ۱۳۹۸ 10,500 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 10,500 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 10,500 تومان
۰۲ بهمن، ۱۳۹۸ 10,720 تومان
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ 10,700 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 11,000 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 11,000 تومان
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ 11,100 تومان
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ 11,100 تومان
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ 11,150 تومان
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ 11,150 تومان
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ 11,900 تومان
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ 12,100 تومان
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ 13,000 تومان
۰۹ اسفند، ۱۳۹۸ 11,900 تومان
۱۰ اسفند، ۱۳۹۸ 11,900 تومان
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ 12,500 تومان
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ 12,500 تومان
HDEX5

برای ارسال نظر به حساب کاربری خود وارد شوید حساب کاربری