تغییرات قیمت
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ 0 تومان
EPX-3130UV

نام گرید Jampilen EPX-3130UV
تولیدکننده شرکت پلی پروپیلن جم
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن کوپلیمر
فرآیندها قالب گیری تزریقی
کاربردها قطعات خودرو، قطعات مهندسی، استفاده در محیط باز، کامپاند سازی، سپر خودرو
افزوده شده با پایدار کننده در برابر اشعه فرابنفش
ویژگی ها فرآیند پذیری خوب، مقاومت خوب در برابر اشعه فرابنفش، مقاومت ضربه بالا، کوپلیمر هتروفاز
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.9 g/cm³ ASTM D1505
MFI 10.5 g/10min At 2.16Kg Load, 230°C ASTM D1238
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Flexural Modulus 900 MPa ASTM D790
Izod Impact Strength, Notched 500 J/m At +23°C ASTM D256
Izod Impact Strength, Notched 100 J/m At -20°C ASTM D256
Tensile Elongation at Yield 6 % ASTM D638
Tensile Strength at Yield 19 MPa ASTM D638
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Heat Deflection Temperature 75 At 0.45 MPa ASTM D648
Oven Aging 360 h At +150°C ASTM D3012