تغییرات قیمت
۲۴ دی، ۱۳۹۸ 0 تومان
۲۴ دی، ۱۳۹۸ 47,000 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 47,000 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 46,200 تومان
۳۰ دی، ۱۳۹۸ 46,000 تومان
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ 44,800 تومان
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ 44,500 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 47,000 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 47,000 تومان
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ 47,500 تومان
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ 47,500 تومان
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ 42,500 تومان
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ 42,500 تومان
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ 42,500 تومان
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ 43,000 تومان
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ 46,000 تومان
۰۹ اسفند، ۱۳۹۸ 42,500 تومان
۱۰ اسفند، ۱۳۹۸ 42,500 تومان
۱۱ اسفند، ۱۳۹۸ 43,500 تومان
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ 43,000 تومان
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ 43,000 تومان
۱۲ آبان، ۱۳۹۹ 70,000 تومان
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ 69,500 تومان
۱۷ آذر، ۱۳۹۹ 70,000 تومان
اکریلیک CM205 تایوان

برای ارسال نظر به حساب کاربری خود وارد شوید حساب کاربری