تغییرات قیمت
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ 0 تومان
۱۱ دی، ۱۳۹۸ 13,350 تومان
۱۹ دی، ۱۳۹۸ 14,300 تومان
۱۹ دی، ۱۳۹۸ 14,300 تومان
۲۲ دی، ۱۳۹۸ 13,700 تومان
۲۴ دی، ۱۳۹۸ 13,950 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 13,950 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 13,800 تومان
۳۰ دی، ۱۳۹۸ 13,950 تومان
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ 14,100 تومان
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ 14,000 تومان
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ 14,000 تومان
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ 15,950 تومان
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ 16,150 تومان
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ 16,250 تومان
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ 17,800 تومان
۲۸ بهمن، ۱۳۹۸ 17,800 تومان
۰۴ اسفند، ۱۳۹۸ 17,800 تومان
۱۲ اسفند، ۱۳۹۸ 17,800 تومان
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ 18,200 تومان
۲۶ اسفند، ۱۳۹۸ 18,200 تومان
۰۷ آبان، ۱۳۹۹ 41,200 تومان
۱۸ آبان، ۱۳۹۹ 41,200 تومان
PPC30S M

نام گرید C30S
تولیدکننده پتروشیمی مارون
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن هموپلیمر
فرآیندها ترمو فرمینگ، فیلم کست، نساجی، اکستروژن
کاربردها الیاف، فیلم، ورق، فیلم با کاربری عمومی، ورق ترموفورمینگ، طناب و ریسمان، الیاف برس، نخ نواری، الیاف تک رشته
ویژگی ها گرید در تماس با غذا، جریان پذیری خوب
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.9 g/cm³ ISO 1183
MFI 6 g/10min At 2.16Kg Load , 230°C ISO 1133
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Flexural Modulus 1500 MPa ISO 178
Hardness Shore D 71 ISO 868
Izod Impact, Notched 4 kJ/m² at +23°C ISO 180
Tensile Elongation at Yield 13 % ISO 527
Tensile Strength at Yield 34 MPa ISO 527
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Heat Deflection Temperature 112 At 0.46 MPa ISO 75
Oven Aging 360 h At 150°C , Air ISO 4577
Vicat Softening Point 155 9.8N ISO 306