تغییرات قیمت
۲۴ دی، ۱۳۹۸ 0 تومان
۲۴ دی، ۱۳۹۸ 10,500 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 10,500 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 10,400 تومان
۲۹ دی، ۱۳۹۸ 10,400 تومان
۳۰ دی، ۱۳۹۸ 10,550 تومان
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ 10,650 تومان
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ 10,700 تومان
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ 10,650 تومان
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ 10,650 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 11,000 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 11,000 تومان
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ 11,100 تومان
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ 11,100 تومان
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ 11,350 تومان
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ 11,400 تومان
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ 12,000 تومان
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ 12,100 تومان
۰۵ اسفند، ۱۳۹۸ 12,100 تومان
۰۹ اسفند، ۱۳۹۸ 12,000 تومان
۱۰ اسفند، ۱۳۹۸ 12,000 تومان
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ 13,500 تومان
HDBL3

برای ارسال نظر به حساب کاربری خود وارد شوید حساب کاربری