تغییرات قیمت
۲۴ دی، ۱۳۹۸ 0 تومان
۲۴ دی، ۱۳۹۸ 32,000 تومان
۲۴ دی، ۱۳۹۸ 32,000 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 32,000 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 32,000 تومان
۳۰ دی، ۱۳۹۸ 31,700 تومان
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ 31,800 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 32,200 تومان
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ 31,700 تومان
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ 33,000 تومان
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ 33,500 تومان
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ 33,500 تومان
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ 33,500 تومان
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ 34,800 تومان
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ 34,800 تومان
710

برای ارسال نظر به حساب کاربری خود وارد شوید حساب کاربری