تغییرات قیمت
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ 0 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 13,600 تومان
۲۰ آذر، ۱۳۹۸ 13,000 تومان
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ 13,000 تومان
۲۵ آذر، ۱۳۹۸ 13,000 تومان
۲۵ آذر، ۱۳۹۸ 13,000 تومان
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ 17,000 تومان
۲۸ بهمن، ۱۳۹۸ 17,000 تومان
۱۲ اسفند، ۱۳۹۸ 17,000 تومان
۱۲ آبان، ۱۳۹۹ 40,300 تومان
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ 39,000 تومان
۰۱ آذر، ۱۳۹۹ 38,500 تومان
۱۰ آذر، ۱۳۹۹ 37,000 تومان
۱۶ آذر، ۱۳۹۹ 38,700 تومان
۲۲ آذر، ۱۳۹۹ 39,500 تومان
۲۳ آذر، ۱۳۹۹ 40,000 تومان
۰۱ دی، ۱۳۹۹ 43,000 تومان
552R Navid

نام گرید Parslen ZH552R
تولیدکننده نوید زر شیمی
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن هموپلیمر
فرآیندها نساجی
کاربردها الیاف، کمربند ایمنی، البسه ورزشی، فرش و قالیچه، رویه و روکش اثاثیه منزل، الیاف Staple، الیاف BCF، الیاف CF، منسوجات بی بافت، پوشک
ویژگی ها Gas Fading Stabilized، استحکام کششی خوب، گرید در تماس با غذا
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
MFI 22 - 28 g/10min At 2.16Kg Load , 230°C ASTM D1238
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Flexural Modulus 1350 - 1650 MPa ASTM D790
Hardness, Rockwell R 100 - 120 ASTM D785
Izod Impact Strength, Notched 29.97 - 30.03 J/m at +23°C ASTM D256
Tensile Elongation at Yield 10 - 13 % ASTM D638
Tensile Strength at Yield 28 - 36 MPa ASTM D638
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Heat Deflection Temperature 86 - 102 At 0.46 MPa ASTM D648
Vicat Softening Point 148 - 156 9.8N ASTM D1525