تغییرات قیمت
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ 0 تومان
۲۳ دی، ۱۳۹۸ 16,250 تومان
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ 18,300 تومان
۰۶ آبان، ۱۳۹۹ 41,900 تومان
۰۷ آبان، ۱۳۹۹ 41,700 تومان
552R jam

پلی پروپیلن هموپلیمر