تغییرات قیمت
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ 0 تومان
۲۳ دی، ۱۳۹۸ 16,250 تومان
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ 18,300 تومان
۰۶ آبان، ۱۳۹۹ 41,900 تومان
۰۷ آبان، ۱۳۹۹ 41,700 تومان
۱۲ آبان، ۱۳۹۹ 40,400 تومان
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ 39,600 تومان
۰۱ آذر، ۱۳۹۹ 39,000 تومان
۱۰ آذر، ۱۳۹۹ 37,500 تومان
۱۶ آذر، ۱۳۹۹ 39,200 تومان
۲۲ آذر، ۱۳۹۹ 40,700 تومان
۲۳ آذر، ۱۳۹۹ 41,200 تومان
۰۱ دی، ۱۳۹۹ 43,700 تومان
552R jam

پلی پروپیلن هموپلیمر