تغییرات قیمت
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ 0 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 14,200 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 14,600 تومان
۲۰ آذر، ۱۳۹۸ 14,000 تومان
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ 14,000 تومان
۱۲ آبان، ۱۳۹۹ 46,800 تومان
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ 65,000 تومان
۰۱ آذر، ۱۳۹۹ 61,500 تومان
۱۷ آذر، ۱۳۹۹ 67,000 تومان
۲۲ آذر، ۱۳۹۹ 66,500 تومان
۲۳ آذر، ۱۳۹۹ 68,000 تومان
۰۱ دی، ۱۳۹۹ 59,000 تومان
548R jam

نام گرید Jampilen EP548R
تولیدکننده شرکت پلی پروپیلن جم
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن کوپلیمر
فرآیندها قالب گیری تزریقی
کاربردها لوازم منزل، اسباب بازی، ظرف نگهدارنده یا مخزن، محصولات جداره نازک، لوازم خانگی، ظروف، گلدان، وسایل ورزشی
افزوده شده با آنتی استاتیک، عامل هسته زا
ویژگی ها استحکام ضربه خوب، جریان پذیری خوب، سفتی خوب، گرید در تماس با غذا، پایداری ابعادی خوب، قالبگیری تزریقی با چرخه های سریع، کوپلیمر هتروفاز، خواص خوب آنتی استاتیک
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.9 g/cm³ ASTM D1238
MFI 21 g/10min 230°C/2.16Kg ASTM D1238
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Flexural Modulus 1500 MPa ASTM D790
Hardness, Rockwell R 98 ASTM D785
Izod Impact Strength, Notched 85 J/m at +23°C ASTM D256
Izod Impact Strength, Notched 50 J/m at -20°C ASTM D256
Tensile Elongation at Yield 7 % ASTM D638
Tensile Strength at Yield 27 MPa ASTM D638
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Heat Deflection Temperature 110 At 0.46 MPa or 66 psi ASTM D648
Oven Aging 360 h At 150°C , Air ASTM D3012
Vicat Softening Point 149 10N ASTM D1525