تغییرات قیمت
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ 0 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 14,000 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 14,000 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 14,000 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 14,000 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 14,600 تومان
۲۰ آذر، ۱۳۹۸ 14,600 تومان
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ 14,000 تومان
۲۵ آذر، ۱۳۹۸ 14,000 تومان
۰۹ دی، ۱۳۹۸ 15,800 تومان
۱۱ دی، ۱۳۹۸ 16,200 تومان
۱۹ دی، ۱۳۹۸ 16,800 تومان
۲۴ دی، ۱۳۹۸ 16,600 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 16,600 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 16,600 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 16,600 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 16,600 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 16,850 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 16,850 تومان
۲۸ دی، ۱۳۹۸ 17,300 تومان
۳۰ دی، ۱۳۹۸ 17,300 تومان
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ 17,000 تومان
۰۲ بهمن، ۱۳۹۸ 17,000 تومان
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ 17,400 تومان
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ 17,000 تومان
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ 16,900 تومان
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ 18,500 تومان
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ 18,200 تومان
۰۴ اسفند، ۱۳۹۸ 18,200 تومان
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ 19,550 تومان
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ 19,300 تومان
۱۹ اسفند، ۱۳۹۸ 19,300 تومان
۰۷ آبان، ۱۳۹۹ 46,800 تومان
PPEP 548R

دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن کوپلیمر
فرآیندها قالب گیری تزریقی
کاربردها لوازم منزل، اسباب بازی، ظرف نگهدارنده یا مخزن، محصولات جداره نازک، لوازم خانگی، ظروف، گلدان، وسایل ورزشی
افزوده شده با آنتی استاتیک، عامل هسته زایی
ویژگی ها استحکام ضربه خوب، جریان پذیری خوب، سفتی خوب، گرید در تماس با غذا، پایداری ابعادی خوب، قالبگیری تزریقی با چرخه های سریع، کوپلیمر هتروفاز، خواص خوب آنتی استاتیک

خواص فیزیکی

نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.9 g/cm³ ASTM D1238
MFI 21 g/10min 230°C/2.15Kg ASTM D1238

خواص مکانیکی

نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Flexural Modulus 1500 MPa ASTM D790
Hardness, Rockwell R 98 ASTM D785
Izod Impact Strength, Notched 85 J/m at +23°C ASTM D256
Izod Impact Strength, Notched 50 J/m at -19°C ASTM D256
Tensile Elongation at Yield 7 % ASTM D638
Tensile Strength at Yield 27 MPa ASTM D638

خواص حرارتی

نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Heat Deflection Temperature 110 At 0.46 MPa or 65 psi ASTM D648
Oven Aging 360 h At 150°C , Air ASTM D3012
Vicat Softening Point 149 10N ASTM D1525