تغییرات قیمت
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ 0 تومان
۱۹ دی، ۱۳۹۸ 14,400 تومان
۱۹ دی، ۱۳۹۸ 14,400 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 13,700 تومان
۲۶ دی، ۱۳۹۸ 13,800 تومان
۰۲ بهمن، ۱۳۹۸ 16,000 تومان
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ 14,000 تومان
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ 14,000 تومان
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ 15,850 تومان
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ 16,150 تومان
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ 16,250 تومان
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ 17,800 تومان
۱۲ آبان، ۱۳۹۹ 41,500 تومان
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ 40,300 تومان
۰۱ آذر، ۱۳۹۹ 39,200 تومان
۱۰ آذر، ۱۳۹۹ 37,900 تومان
۱۶ آذر، ۱۳۹۹ 39,400 تومان
۲۲ آذر، ۱۳۹۹ 39,000 تومان
۰۱ دی، ۱۳۹۹ 39,000 تومان
510L jam

نام گرید Jampilen HP510L
تولیدکننده شرکت پلی پروپیلن جم
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن هموپلیمر
فرآیندها اکستروژن، ترمو فرمینگ، فیلم کست، نساجی
کاربردها نی نوشیدنی، ورق، الیاف، فیلم، فیلم با کاربری عمومی، ورق ترموفورمینگ، نخ نواری، طناب و ریسمان، الیاف تک رشته، الیاف برس
ویژگی ها گرید در تماس با غذا، فرآیند پذیری خوب، جریان پذیری خوب، خواص مکانیکی خوب
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.9 g/cm³ ASTM D1505
MFI 6 g/10min At 2.16Kg Load , 230°C ASTM D1238
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Flexural Modulus 1400 MPa ASTM D790
Izod Impact Strength, Notched 40 J/m at +23°C ASTM D256
Tensile Elongation at Yield 9 % ASTM D638
Tensile Strength at Yield 32 MPa ASTM D638
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Heat Deflection Temperature 84 At 0.46 MPa or 66 psi ASTM D648
Oven Aging 360 h At 150°C , Air ASTM D3012
Vicat Softening Point 152 10N ASTM D1525