تغییرات قیمت
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ 0 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 14,200 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 14,300 تومان
۲۰ آذر، ۱۳۹۸ 14,000 تومان
۲۰ آذر، ۱۳۹۸ 14,000 تومان
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ 14,000 تومان
۲۵ آذر، ۱۳۹۸ 14,000 تومان
۰۹ دی، ۱۳۹۸ 15,900 تومان
۱۱ دی، ۱۳۹۸ 16,300 تومان
۱۹ دی، ۱۳۹۸ 16,800 تومان
۲۱ دی، ۱۳۹۸ 16,450 تومان
۲۲ دی، ۱۳۹۸ 16,600 تومان
۲۳ دی، ۱۳۹۸ 16,900 تومان
۲۳ دی، ۱۳۹۸ 16,900 تومان
۲۴ دی، ۱۳۹۸ 16,600 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 16,600 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 16,850 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 16,850 تومان
۳۰ دی، ۱۳۹۸ 17,300 تومان
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ 17,200 تومان
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ 17,800 تومان
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ 18,150 تومان
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ 18,150 تومان
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ 18,500 تومان
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ 18,500 تومان
۰۷ آبان، ۱۳۹۹ 38,300 تومان
۱۸ آبان، ۱۳۹۹ 38,200 تومان
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ 45,000 تومان
۰۱ آذر، ۱۳۹۹ 47,500 تومان
۱۰ آذر، ۱۳۹۹ 46,000 تومان
۱۶ آذر، ۱۳۹۹ 48,500 تومان
۲۳ آذر، ۱۳۹۹ 50,000 تومان
PPEP440L-JAM

نام گرید Parslen ZB440L
تولیدکننده نوید زر شیمی
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن کوپلیمر
فرآیندها قالب گیری تزریقی
کاربردها اسباب بازی، سطل ، ظرف نگهدارنده یا مخزن، جعبه، جعبه باطری
ویژگی ها مقاومت ضربه بالا، سفتی خوب
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
MFI 5 - 7 g/10min 230°C, 2.16kg ASTM D1238
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Flexural Modulus 1250 - 1550 MPa ASTM D790
Hardness Shore D 58 - 72 ISO 868
Izod Impact Strength, Notched 50 - 70 J/m 20°C- ASTM D256
Izod Impact Strength, Notched 100 J/m > 100 , 23°C ASTM D638
Tensile Elongation at Yield 8 - 10 % ASTM D638
Tensile Strength at Yield 23 - 29 MPa ASTM D638
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Heat Deflection Temperature 85 - 105 0.45MPa ASTM D648
Vicat Softening Point 142 - 162 ASTM D1525