تغییرات قیمت
۱۲ اسفند، ۱۳۹۸ 0 تومان
۱۲ آبان، ۱۳۹۹ 24,500 تومان
۱۲ آبان، ۱۳۹۹ 24,500 تومان
235F6