تغییرات قیمت
۲۴ دی، ۱۳۹۸ 0 تومان
۲۴ دی، ۱۳۹۸ 24,000 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 24,000 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 24,000 تومان
۳۰ دی، ۱۳۹۸ 23,700 تومان
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ 24,750 تومان
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ 25,000 تومان
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ 31,200 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 31,200 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 31,200 تومان
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ 28,800 تومان
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ 28,800 تومان
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ 38,700 تومان
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ 38,700 تومان
۰۶ آبان، ۱۳۹۹ 63,000 تومان
۱۰ آبان، ۱۳۹۹ 62,000 تومان
10415

برای ارسال نظر به حساب کاربری خود وارد شوید حساب کاربری